Zeměpis

Charakteristika předmětů

Zeměpis

Povinný předmět: Náplň učiva: fyzická geografie (tvar a velikost Země, pohyby Země, atmosféra, hydrosféra, litosféra, biosféra a pedosféra), socioekonomická geografie (demografie, geografie sídel, ekonomická geografie), regionální geografie světa i ČR, kartografie, ekologie.  Jako součást zeměpisu je zaintegrována geologie (stavba Země, horniny, exogenní a endogenní procesy).

Výuka probíhá podle tohoto schématu:

Čtyřleté studium

Ročník

1.

2.

3.

4.

Hodinová dotace

2

2

2

0

Osmileté studium

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace22122220

Zeměpisný seminář

Volitelný seminář je vyučován v posledním ročníku studia (3 hodiny týdně). Seminář je určen především pro studenty, kteří ze zeměpisu budou maturovat v profilové části maturitní zkoušky. 

Soutěže a jiné aktivity

  • Zeměpisná olympiáda
  • Geologická olympiáda
  • Multimediální promítání
  • ExkurzeSložení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Lenka Drlíková

Předměty

Zeměpis, Zeměpisný seminář

Aktuality, související články