Finančně gramotná škola

Koncepce Finančně gramotná škola (FGŠ) je realizována v rámci projektu Finanční gramotnost do škol již od roku 2016. Naše škola se do této koncepce přihlásila na podzim 2018 a po splnění předepsaných podmínek a zpracování metodiky, jak rozvíjet koncepci FG, získala certifikát v bronzové úrovni.

Finančně gramotná škola

Finančně gramotná škola:

  • považuje finanční gramotnost za důležitou součást každého člověka a každodenního života
  • vychází ze začlenění finanční gramotnosti do RVP
  • finanční gramotnost vnímá jako důležité společenské téma pro život a prosperitu jedinců a ovlivňující prosperitu celé společnosti
  • zaměřuje se především na prevenci
  • využívá spolupráce s portálem www.fgdoskol.cz a společností yourchange o.p.s.
  • umožňuje další vzdělávání v oblasti FG svým učitelům
  • do aktivit pro žáky zapojuje dle možností odborníky z praxe