Partnerství s Faf UK Hradec Králové

Naše škola je partnerskou školou Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Partnerství s Faf UK Hradec Králové

Přemýšlíte o tom, kam studovat po škole?

  • Uvažujete o studiu na prestižní Univerzitě Karlově?
  • Zajímá vás obor s chemicko-biomedicinským zaměřením?
  • Nechcete se stát lékaři (pro velkou časovou náročnost profese, nemůžete vidět krev aj.)
  • Oceníte téměř 100% zaměstnanost po studiu?
  • Hledáte moderní, kvalitní vysokou školu s možností vycestovat za studiem do zahraničí?
  • Oceníte dostupné ubytování v blízkosti fakulty??
  • Zajímá vás farmacie a zdravotnická bioanalytika?
  • Uvažujete o povolání, kde můžete pomáhat druhým, které bude i v budoucím změněném světě stále potřeba a kde budete dobře finančně ohodnoceni?

Kde po absolvování můžete nalézt vhodná místa nejen v lékárnách, ale i např. v klinické farmacii, ve výzkumu, ve vývoji nových léčiv, zdravotnických laboratořích.

Více informací najdete v níže uvedených přílohách.

Přílohy