Partnerství ve vzdělávání s MU

Naše škola je partnerskou školou Masarykovy univerzity.

Partnerství ve vzdělávání s MU

Cílem projektu Partnerství ve vzdělávání je rozvoj užší spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice. Projekt vytváří prostor pro vzájemnou diskuzi, péči o nadané studenty a také zkvalitnění poradenství při volbě studia.