Přidělení dotace v rámci výzvy č. 56 OPVK

Škole se podařilo získat dotaci MŠMT, která se týká financování účasti přihlášených učitelů na zahraničních jazykových pobytech a na tzv. stínování a financování účasti vybraných žáků školy na jazykových kurzech v zahraničí.

Přidělení dotace v rámci výzvy č. 56 OPVK

V případě žáků se jedná o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii pro 39 - 44 žáků od kvarty do maturitních ročníků včetně v délce trvání 6 dní. Vzhledem k velkému počtu zájemců z řad studentů a vzhledem k finanční výhodnosti akce se podílí škola na výběru účastníků se zřetelem k rovnoměrnému zastoupení jednotlivých tříd (kvarta - maturitní ročníky). Účastníci byli vybráni dle těchto kritérií:

  • Studijní výsledky, přístup ke studiu
  • Znalost AJ
  • Práce pro školu, třídu, reprezentace školy
  • Úspěchy v soutěžích