Projekt Tablety do škol - pomůcka pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Cílem projektu "Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání" je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce.

Projekt Tablety do škol - pomůcka pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Projekt podporuje zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy a plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje svojí organizace. Důležitým cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů, budou používat ICT a mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporou. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0002

Doba realizace: 24. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

  • Mgr. Zuzana Sendlerová - koordinátor projektu
  • Ing. Radomír Hort - ICT koordinátor