Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov

Novinky

Úpravy v rozvrhu na 24.04.2014

Neočekávané změny budou vyvěšeny pouze na nástěnce suplování.

více informací

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky PZ 2014 z 22. a 23.4.2014 zveřejníme až 24.4.2014 v dopoledních hodinách. Dne 23.4.2014 v 19:00 hod. ještě nebyly z důvodu potíží při zpracování ve společnosti SCIO výsledky uvolněny.

více informací

INFORMAČNÍ SYSTÉM iSAS

VSTUP DO iSAS

Pokud vedení školy vydá nějaké důležité upozornění nebo pokyny, najdete je na informacní nástěnce. Některé se mohou zobrazit až po prihlášení do iSAS.

LMS Moodle

LMS Moodle

V rámci projektu EU peníze středním školám byly vytvářeny výukové materiály v elektronické podobě, které jsou publikovány v e-learningovém systému Moodle. Zde jsou členěny podle předmětů (kurzů). Každý student si sám vytváří svůj účet, ale pro přístup k těmto materiálům musí být vyučujícím příslušného předmětu zapsán. Zatím probíhá zápis do předmětů IVT a fyzika, u ostatních předmětů k tomu dojde jakmile budou vyučující k zápisu instruováni.

PROJEKTY

Gymnázium Tišnov - CAF

EU peníze středním školám

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – EU peníze středním školám. Projektová žádost byla podána na podzim roku 2011 a nese název Zkvalitnění výuky s využitím ICT. Hlavním cílem projektu je podpořit zejména technické a přírodovědné předměty jako jsou fyzika, matematika, chemie, biologie a IVT.
Gymnázium Tišnov - Modernizace přírodovědných laboratoří

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Od podzimu se tedy žáci tišnovského gymnázia učí přírodovědné předměty v rekonstruovaných učebnách s přístroji, které odpovídají trendům poslední doby. K využití chceme přitom pozvat i žáky a učitele škol tišnovského regionu a zvýšit tím popularitu školy i počet zájemců o studium.
více o projektech