Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Čtyřleté a osmileté studium se všeobecným zaměřením a spádovostí okresů Brno-venkov, Brno-město, Žďár nad Sázavou a Blansko.

Úřední deska

Přijímací řízení

Pro šk. rok. 2015/2016 bude otevřena 1 třída osmiletého studia (g8) a 2 třídy čtyřletého studia (g4). Nejvyšší počet přijímaných žáků bude 30 v g8 a 60 v g4. Podrobné informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny do 31.1.2015

Maturitní zkouška

Dokumenty

fotogalerie

Gymnázium Tišnov Gymnázium Tišnov Gymnázium Tišnov
více fotografií

Novinky

Úpravy v rozvrhu na 01.04.2015

Neočekávané změny budou vyvěšeny pouze na nástěnce suplování.

více informací

Informační nástěnka

Přístup k důležitým informacím. Některé se mohou zobrazit pouze přihlášeným uživatelům webu iSAS.

více informací

Důležité upozornění k přijímacím zkouškám

Počty přihlášených 2015

více informací

INFORMAČNÍ SYSTÉM iSAS

VSTUP DO iSAS

Pokud vedení školy vydá nějaké důležité upozornění nebo pokyny, najdete je na informacní nástěnce. Některé se mohou zobrazit až po prihlášení do iSAS.

LMS Moodle

LMS Moodle

V rámci projektu EU peníze středním školám byly vytvářeny výukové materiály v elektronické podobě, které jsou publikovány v e-learningovém systému Moodle. Zde jsou členěny podle předmětů (kurzů). Každý student si sám vytváří svůj účet, ale pro přístup k těmto materiálům musí být vyučujícím příslušného předmětu zapsán.

PROJEKTY

Gymnázium Tišnov - CAF

EU peníze středním školám

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – EU peníze středním školám. Projektová žádost byla podána na podzim roku 2011 a nese název Zkvalitnění výuky s využitím ICT. Hlavním cílem projektu je podpořit zejména technické a přírodovědné předměty jako jsou fyzika, matematika, chemie, biologie a IVT.
Gymnázium Tišnov - Modernizace přírodovědných laboratoří

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Od podzimu se tedy žáci tišnovského gymnázia učí přírodovědné předměty v rekonstruovaných učebnách s přístroji, které odpovídají trendům poslední doby. K využití chceme přitom pozvat i žáky a učitele škol tišnovského regionu a zvýšit tím popularitu školy i počet zájemců o studium.
více o projektech