Mezinárodní projekt Erasmus +

Naše škola byla úspěšná v získání grantu v projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 Opening Doors, č. 2019-1-CZ01-KA101-060282 na vzdělávání učitelů v období 7/2019 – 6/2022.

Mezinárodní projekt Erasmus +

Popis projektu

Naše škola byla úspěšná v získání grantu v projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 Opening Doors, č. 2019-1-CZ01-KA101-060282 na vzdělávání učitelů v období 7/2019 – 6/2022. Tento projekt si klade za cíl nabídnout vyšší kvalitu vzdělávání pomocí nových výukových přístupů a metod a větší provázanost předmětů, a to především cizích jazyků a přírodovědných předmětů pro využití prvků CLIL ve výuce.

Tento grant umožní škole v průběhu 3 let vyslat 6 učitelů na týdenní vzdělávací metodické kurzy do zahraničí. Projektu se účastní  učitel přírodovědného předmětu, který má zájem zlepšit své jazykové kompetence k soustavnějšímu využívání prvků metody CLIL a zároveň vést další učitele při využívání této metody, a  ostatní účastníci jsou z řad učitelů cizích jazyků. Nové metody práce nebudou úzce zaměřené na výuku jazyků, ale naopak budou použitelné napříč spektrem vyučovaných předmětů.

Mgr. Zdeňka Zvoníčková, koordinátorka projektu

Plán metodických kurzů pro učitele

TermínÚčastníkDestinaceJazykTyp kurzuStav
27.10.209 - 2.11.2019Mgr. Jarmila HoškováUK - OxfordAjIntenzivní jazyková přípravauskutečněno
17.11.2019 - 23.11.2019Mgr. Helena ZelinkováUK - BathAjFocused Job Shadowing (kurz zaměřený na stínování)uskutečněno
26.1.2020 - 1.2.2020Mgr. Jana VykoukalováŠpanělsko - SevillaAjTechniques of Drama and Self-Expression in Educationuskutečněno
5.7.2021- 9.7.2021Mgr. Zdeňka ZvoníčkováMaltaAjKreativní metodologieuskutečněno
13.06.2021 - 17.6. 2021Mgr.  Zuzana KurdiovskáFrancie - LyonFjKurz pro učitele francouzštinyuskutečněno
4.10.2021 - 9.10.2021Mgr. Blanka NavrátilováItálie - FlorencieAjSoft Skills for Strong Teachersuskutečněno

Zprávy z kurzů

Zpráva z kurzu anglického jazyka v rámci programu Erasmus+, Projekt Opening Doors, číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060282

V termínu 28. října – 1. listopadu 2019 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila týdenního vzdělávacího kurzu anglického jazyka v jazykové škole CES, Oxford, ve Velké Británii.

Kurz se skládal z 30 vyučovacích hodin výuky během 1 týdne, každý pracovní den od 9.00 do 16.30 kromě pondělí a pátku, kdy chyběla odpolední část. V poledne vždy byla hodinová polední přestávka, dopolední blok se skládal ze dvou bloků zaměřených na procvičování gramatických jevů a výslovnost, odpolední dva bloky se zaměřovaly na praktické procvičování čtení, psaní a poslechu na nejrůznější obecná témata; součástí odpolední výuky byly i informace o životě v Anglii, o místních zvycích a používání anglických jednotek pro měření různých veličin. Dopolední výuky se účastnilo 5 žáků z různých zemí, odpolední výuky 6 žáků z různých zemí, ve večerních hodinách byly k dispozici různé společenské akce, kdy bylo možné komunikovat i s dalšími žáky školy na různá témata – zkušenosti, zvyky či společenské podmínky v různých zemích.

Výuka angličtiny byla velmi dobře připravena a lekce vedli zkušení angličtí učitelé. Ubytována jsem byla ve velmi vstřícné hostitelské rodině s polopenzí, kde jsem měla další možnost poznávání anglické kultury a přirozeného praktického používání jazyka. Součástí kurzu byl i výlet do historického centra Oxfordu, kde jsme měli zajímavou prohlídku i s průvodkyní, navštívili jsme spoustu velmi zajímavých míst.

Kurz hodnotím velmi pozitivně, přestože jeden týden je velmi krátká doba pro výraznější zlepšení. Kurz byl pro mě velikou zkušeností a přínosem pro využívání metody CLIL ve výuce. 

V Tišnově, 10. listopadu 2019                               Mgr. Jarmila Hošková


Zpráva z kurzu anglického jazyka v rámci programu Erasmus+, Projekt Opening Doors, Číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060282

V termínu 17. do 23. listopadu 2019 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila týdenního vzdělávacího kurzu Focused Job Shadowing, který pořádala vzdělávací agentura Merganser Consulting Ltd. ve městě Bath.

Kurz trval po dobu 5 dnů. První den (pondělí) jsme byli formou přednášek seznámeni s anglickým. systémem školství, hodnocením ve školách, s informacemi, jak funguje podpora žáků se SVPU, součástí prvního dne byla i prohlídka města s průvodcem, zakončená anglickým čajem v restauraci. V úterý a ve čtvrtek jsme měli možnost strávit celý den ve škole, jednalo se o jednak školu pro děti s a studenty s autismem (Fosse Way School) a dále o školu Oldfield Park Junior School, obě školy se nacházejí mimo Bath, dopravovali jsem se tam autobusem. Následující den proběhla vždy evaluace a debata o tom, jak na nás škola působila, jak bychom to srovnali se školou, v níž učíme, jaké metody byly ve výuce použity atd.

Třetí den byli účastníci vyzváni, aby navštívili nějaké pamětihodnosti města (na seznamu UNESCO) a na základě toho vytvořili nějaký materiál použitelný v naší škole. Poslední den kurzu jsme měli možnost vznést další dotazy o věcech, které nás zajímaly, a navzájem jsme si představili vytvořené materiály. Každý účastník obdržel certifikát o absolvování kurzu.

Vysoce hodnotím také možnost sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky kurzu, kterými byli učitelé z Polska, Belgie, Španělska a Itálie, bylo zajímavé diskutovat s nimi o věcech, které se nás dotýkají, nejenom v oblasti vzdělávání a výchovy.

Celý kurz byl pečlivě připraven, na obou školách nám bylo umožněno nahlédnout do jakýchkoli hodin, byli jsme vždy provedeni po celém areálu, někdo z personálu se nám vždy plně věnoval, odpovídal na dotazy, poskytl nám materiály, školní dokumenty k nahlédnutí atd.

Ubytována jsem byla v příjemném hotelu se snídaní prakticky v centu města. Díky tomu jsem měla možnost projít si většinu místních památek (Royal Crescent, Asembly Houses, King´s Circus, Roman Bath, Bath Abby, Jane Austen centre, Pultaney Bridge). Poslední večer jsem využila i k návštěvě místního Theatre Royal, kde jsem zhlédla představení My Cousin Rachel.

Kurz hodnotím velmi pozitivně, přestože jeden týden je velmi krátká doba pro poznání fungování celého vzdělávacího systému. Jedinou negativní věcí pro mne bylo to, že jsem neměla možnost navštívit školu stejného typu, v jakém učím (důvodem byly zkoušky konané na středních školách v daném termínu).. Kurz byl pro mě velikou zkušeností a přínosem pro využívání metody CLIL ve výuce i ve výuce angličtiny jako takové.

V Tišnově, 25. listopadu 2019                                                          Mgr. Helena Zelinková

Bath Job shadowing.pptx


Zpráva z kurzu anglického jazyka v rámci programu Erasmus+, Projekt Opening Doors, Číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060282

V termínu 26. ledna – 1. února 2020 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila týdenního metodického s názvem Techniques of Drama and Self-Expression in Education, Sevilla, Španělsko.

Také já jsem se v rámci projektu Erasmus+ zúčastnila zahraničního výjezdu spojeného s metodickým kurzem, který se konal v posledním lednovém týdnu 2019.

Název programu byl Techniques of Drama and Self-Expression in Education, to znamená, že byl zaměřen na dramatické a psychologické techniky ve vyučování. V jeho průběhu jsme se s několika kolegyněmi z celé Evropy učily využívat různé metody pro vyjádření pocitů, sdílely jsme svoje typické národní příběhy převyprávěné různými formami, procvičovaly jsme hudební, výtvarné i pohybové dovednosti. Většina z nápadů tam získaných je využitelná jak ve výuce cizích jazyků, tak jazyka a literatury národní, dovedu si však představit i využití například ve výuce dějepisu. Jedinou nevýhodou v současné situaci je, že tyto aktivity jsou většinou kontaktní anebo je lepší je využívat  při přímém společném pobytu na místě, což v současné době on-line výuky není proveditelné. Těším se tedy, že některé techniky uplatním při výuce v příštím roce.

Dalším a stejně významným benefitem programu byla možnost sdílet myšlenky, zkušenosti a vůbec náhled na svět s účastnicemi ze všech koutů Evropy. Přijely kolegyně z Chorvatska, Řecka, Skotska, Estonska a na místě nás kurzem provázely lektorky španělské. Zde projekt opravdu dostál svému názvu Opening Doors, neb jsem skutečně měla pocit propojených dveří skrz naskrz celou Evropou. Je jasné, že jsme opravdu všichni na jedné lodi a že naše problémy jsou problémy celé Evropy. Všechny jsme vnímaly mnohdy nejasnou situaci ve způsobu a směru moderního vzdělávání, sdílely jsme obavy z klimatických změn, uprchlické krize a jelikož jsme v kontaktu i nadále, v poslední době jsme si sdělovaly zkušenosti z dopadů koronavirové epidemie ve svých zemích.

Doufám, že se tato posledně zmíněná věc, tedy, že se mi se spoluúčastnicemi podařilo udržet kontakt, stane dalším velkým přínosem programu, jelikož bych s nimi ráda spolupracovala nadále i profesně. Chystám se uspořádat ve spolupráci s kolegyněmi z Estonska a Řecka projekt spolupráce žáků. Snad se tedy v září všichni vrátíme do svých škol a začneme na tom pracovat.

V Tišnově, 10. února 2020                                                          Mgr. Jana Vykoukalová


Zpráva z kurzu anglického jazyka v rámci programu Erasmus+, Projekt Opening Doors, Číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060282

V termínu 5. července do 9. července 2021 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila týdenního metodického s názvem Creative Methodology na Maltě. 

Kurz byl i přes přísné covidové restrikce na Maltě velmi nabitý a zajímavě strukturovaný. Pracovali jsme v malých skupinkách a každý den byl zaměřený na jinou oblast. První den jsme se seznámili s tím, co vlastně pojem kreativita ve vyučování znamená a jak ji u studentů podnítit. V podstatě šlo o to naučit se přemýšlet trochu jinak a dokázat přijít s nápady, jak lze využít např. předmět k jinému než zamýšlenému účelu. Díky těmto cvičením se nám rozšířily obzory a začali jsme vidět, jak lze různé materiály či cvičení využít jinak a s větší kreativitou. 

Další den se věnoval využití dramatu ve výuce a různých modelů k podnícení diskuze v rámci hodiny. Střídala se přednáška s praktickými ukázkami, které jsme zkoušeli ve dvojicích či větších skupinách. 

Po dvou dnech intenzivní práce jsme měli den „vzdělávacího volna“ v místním akváriu. Bylo to zážitkové a poznávací, akvárium bylo velmi pěkně koncipováno a informace podány prostřednictvím QR kódů v různých jazycích. 

Předposlední den byl zaměřený na využití písní při výuce a umění (kreslení, malování). Opět vše pro mě ne sice úplně nové, ale jinak pojato a zajímavěji. Poslední den jsme si připravili my účastníci, malá skupina učitelů z různých zemí (Maďarsko, Polsko, Německo, Česko), a namíchali pro ostatní koktejl z toho, co používáme při výuce sami a co se nám osvědčilo. Bylo to velmi přínosné, prostě sdílení zkušeností, jak má být. 

Jazyková škola organizující kurz nabízela i různé kulturní a poznávací programy, o zábavu po vyučování nebylo tedy nouze a za těch pár dní se mi podařilo Maltu řádně procestovat a poznat. Dlužno podotknouti, že je to opravdu malá země, takže to nebyl až tak náročný úkol, ale o to příjemnější. 

Využití semináře vidím velmi kladně, neboť již v prvních hodinách po návratu do školních lavic v září jsem použila některé metody či postupy a jsem ráda, že na to studenti reagovali kladně. 

Bylo příjemné i navázat nová přátelství s učiteli jiných zemí a s některými jsem stále v kontaktu, jak přátelském, tak profesním.

V Tišnově, 10. července 2021                                                    Mgr. Zdeňka Zvoníčková


Zpráva z kurzu v rámci programu Erasmus+, Projekt Opening Doors, číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060282

V termínu 13. – 17. září 2021 jsem se účastnila jazykového a metodologického kurzu pro učitele francouzštiny v jazykové škole Lyon Bleu ve francouzském městě Lyon.

Kurz byl rozdělen na jazykovou část (11 hodin) a metodologickou část (3x 1,5 hodiny). Jednalo se o týdenní kurz. Dopoledne jsem navštěvovala jazykový kurz (úroveň byla předem ověřena testem a pohovorem). Jazykový kurz nebyl zaměřen na pedagogy, byly zde účastníci různých profesí, z celého světa. Celý týden jsme se věnovali tématu médií a komunikace. Dva dopolední bloky byly zaměřeny na gramatiku, dva bloky se věnovaly slovní zásobě a práci s ní a jeden blok byl vyhrazen pro porozumění mluvenému. Jazykový kurz byl veden jednou lektorkou, která se snažila rozvíjet všechny jazykové kompetence (tedy i v gramatickém bloku jsme měli nějaký poslech či se diskutovalo apod.). S úrovní kurzu jsem byla velmi spokojená, ujasnila či připomněla jsem si některé gramatické jevy, rozšířila jsem si slovní zásobu, získala jsem nějaké podněty pro výuku.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek jsem odpoledne měla individuální metodologické workshopy. Předem jsem si vybrala 3 z nabízených témat – zapojení digitálních technologií do výuky, projektovou výuku a posledním tématem byl ústní projev ve výuce cizího jazyka. Lektorky se mnou probíraly můj učební styl (jaké digitální technologie používám, jakým způsobem rozvíjím mluvenou francouzštinu u svých žáků, jestli dělám se svými žáky nějaké projekty). Zásobily mě dalšími tipy a společně jsme rozvíjely a usměrňovaly již nastavený směr. Všechny lektorky byly milé, nic mi nevnucovaly, spíše mi nabízely další způsoby, jak se danému tématu věnovat. Tyto workshopy mě velmi namotivovaly a zároveň mě utvrdily v již zavedeném systému výuky francouzštiny.

Jazyková škola Lyon Bleu svým studentům nabízí odpolední aktivity, kdy se mohou seznámit s francouzskou kulturou a životem v Lyonu. Já jsem se účastnila komentované prohlídky historické části Lyonu. Rovněž jsem navštívila tkalcovskou dílnu lyonských „canuts“, což jsou tkalci specializující se na hedvábí, zlato a stříbro. Komentovaná prohlídka s ukázkou tkaní byla velmi podnětná. Zbývající odpoledne jsem poznávala město sama.

Byla jsem ubytována v rodině, kde jsem trávila společné večery, diskutovala se svými domácími o současné situaci ve Francii i Evropské unii, mluvili jsme i o české historii apod. Domácí mi připravovali francouzské speciality, takže jsem si odvezla i recepty, které mohu předat svým studentům.

Poznatky z jazykového i metodologického kurzu jsem předala kolegyním francouzštinářkám z našeho gymnázia, zároveň jsem totéž předala i svým bývalým spolužačkám, které učí v Zastávce u Brna a v Přerově. O své zážitky z prohlídek Lyonu jsem se podělila se svými studenty, které hlavně zaujala historie a technologie tkaní hedvábí.

Jsem velmi ráda za příležitost navštívit Francii, procvičit se v jazyce i mimo školu (a tedy na jiné úrovni) a rozšířit si povědomí o francouzské kultuře a historii. Je mi trochu líto, že se jazykového kurzu zrovna neúčastnil jiný pedagog, se kterým bych mohla sdílet své dojmy a předávat si zkušenosti. Z názvu i popisu kurzu jsem nabyla dojmu, že se setkám s učiteli, což tak nebylo. Nicméně i tak byla moje účast na tomto kurzu přínosná. Beru tuto příležitost jako velmi účinnou prevenci proti syndromu vyhoření.


V Tišnově, 20. 9. 2021                                                                                                        Mgr. Zuzana Kurdiovská


Zpráva z kurzu v rámci programu Erasmus+, European Commission's Mobility Tool+.  Europass Teacher Academy, kurz č.: 51701

V termínu 4. října do 9. října 2021 Florencie, Itálie, Soft Skills for Strong Teachers  

Tento třiceti hodinový kurz byl zaměřen na rozvíjení měkkých dovedností jako jsou komunikační schopnosti, sdílení a týmová práce, ale také zvládání problémových situací, konfliktů a stresu. Kurz byl zakončen celodenním výletem do okolí Florencie s průvodcem. 

Pomocí praktických aktivit jsem měla možnost vyzkoušet si týmovou spolupráci a následně si uvědomit, jak jsou různé osobnosti důležité pro vytvoření fungujícího týmu, a také jakou roli v týmu hraji já. 

Mnohé z těchto aktivit se dají využít také v hodinách angličtiny, neboť jsou poučné i zábavné. Například metoda „Jigsaw“, při které se každá skupina zaměřuje na jiný aspekt tématu a poté se promění obsazení ve skupinách, takže se aplikuje peer-teaching, kdy se žáci vzájemně učí jeden od druhého.   

Kromě toho jsme se věnovali záležitosti formativního hodnocení. Pomocí grafu „Rubrics“ jsem si konkrétně vyzkoušela, jak ohodnotit různé typy činností – od prezentací po psaní esejů.  

Pro mě unikátním a velmi přínosným byla možnost setkat se s kolegyněmi s mnohaletou praxí na školách z Chorvatska, Srbska, Polska, Bulharska, Kréty a Litvy a sdílet naše zkušenosti, debatovat o systémech na našich školách, metodách výuky, o výuce během pandemie koronaviru, a dalších problémech a stresu, které naše povolání přináší. Možnost lépe poznat jsme měly při různých párových či skupinových aktivitách ve třídě, ale také ve městě, kde jsme společně plnily úkoly a soutěžily. Během kurzu jsem si uvědomovala, jak, navzdory tomu, že pocházíme z různých národů, učíme na odlišných typech škol, vyučujeme jiné předměty, přesto podobně vnímáme roli učitele, máme podobné problémy a panuje mezi námi sounáležitost. 

Byla bych moc ráda, kdyby se v budoucnu mohla konat spolupráce mezi naší školou a gymnáziem v Šiauliai z Litvy. 

V Tišnově, 30. října 2021                                                                Mgr. Blanka Navrátilová 

Metodické listy

5.7.2021- 9.7.2021