Mezinárodní projekt Erasmus +

Naše škola byla úspěšná v získání grantu v projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 Opening Doors, č. 2019-1-CZ01-KA101-060282 na vzdělávání učitelů v období 7/2019 – 6/2021.

Mezinárodní projekt Erasmus +

Popis projektu

Naše škola byla úspěšná v získání grantu v projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 Opening Doors, č. 2019-1-CZ01-KA101-060282 na vzdělávání učitelů v období 7/2019 – 6/2021. Tento projekt si klade za cíl nabídnout vyšší kvalitu vzdělávání pomocí nových výukových přístupů a metod a větší provázanost předmětů, a to především cizích jazyků a přírodovědných předmětů pro využití prvků CLIL ve výuce.

Tento grant umožní škole v průběhu 2 let vyslat 6 učitelů na týdenní vzdělávací metodické kurzy do zahraničí. Projektu se účastní  učitel přírodovědného předmětu, který má zájem zlepšit své jazykové kompetence k soustavnějšímu využívání prvků metody CLIL a zároveň vést další učitele při využívání této metody, a  ostatní účastníci jsou z řad učitelů cizích jazyků. Nové metody práce nebudou úzce zaměřené na výuku jazyků, ale naopak budou použitelné napříč spektrem vyučovaných předmětů.

Mgr. Zdeňka Zvoníčková, koordinátorka projektu

Plán metodických kurzů pro učitele

TermínÚčastníkDestinaceJazykTyp kurzuStav
27.10.209 - 2.11.2019Mgr. Jarmila HoškováUK - OxfordAjIntenzivní jazyková přípravauskutečněno
17.11.2019 - 23.11.2019Mgr. Helena ZelinkováUK - BathAjFocused Job Shadowing (kurz zaměřený na stínování)uskutečněno
26.1.2020 - 1.2.2020Mgr. Jana VykoukalováŠpanělsko - SevillaAjTechniques of Drama and Self-Expression in Educationuskutečněno

Zprávy z kurzů

Zpráva z kurzu anglického jazyka v rámci programu Erasmus+, Projekt Opening Doors, číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060282

V termínu 28. října – 1. listopadu 2019 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila týdenního vzdělávacího kurzu anglického jazyka v jazykové škole CES, Oxford, ve Velké Británii.

Kurz se skládal z 30 vyučovacích hodin výuky během 1 týdne, každý pracovní den od 9.00 do 16.30 kromě pondělí a pátku, kdy chyběla odpolední část. V poledne vždy byla hodinová polední přestávka, dopolední blok se skládal ze dvou bloků zaměřených na procvičování gramatických jevů a výslovnost, odpolední dva bloky se zaměřovaly na praktické procvičování čtení, psaní a poslechu na nejrůznější obecná témata; součástí odpolední výuky byly i informace o životě v Anglii, o místních zvycích a používání anglických jednotek pro měření různých veličin. Dopolední výuky se účastnilo 5 žáků z různých zemí, odpolední výuky 6 žáků z různých zemí, ve večerních hodinách byly k dispozici různé společenské akce, kdy bylo možné komunikovat i s dalšími žáky školy na různá témata – zkušenosti, zvyky či společenské podmínky v různých zemích.

Výuka angličtiny byla velmi dobře připravena a lekce vedli zkušení angličtí učitelé. Ubytována jsem byla ve velmi vstřícné hostitelské rodině s polopenzí, kde jsem měla další možnost poznávání anglické kultury a přirozeného praktického používání jazyka. Součástí kurzu byl i výlet do historického centra Oxfordu, kde jsme měli zajímavou prohlídku i s průvodkyní, navštívili jsme spoustu velmi zajímavých míst.

Kurz hodnotím velmi pozitivně, přestože jeden týden je velmi krátká doba pro výraznější zlepšení. Kurz byl pro mě velikou zkušeností a přínosem pro využívání metody CLIL ve výuce. 

V Tišnově, 10. listopadu 2019                               Mgr. Jarmila Hošková


Zpráva z kurzu anglického jazyka v rámci programu Erasmus+, Projekt Opening Doors, Číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060282

V termínu 17. do 23. listopadu 2019 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila týdenního vzdělávacího kurzu Focused Job Shadowing, který pořádala vzdělávací agentura Merganser Consulting Ltd. ve městě Bath.

Kurz trval po dobu 5 dnů. První den (pondělí) jsme byli formou přednášek seznámeni s anglickým. systémem školství, hodnocením ve školách, s informacemi, jak funguje podpora žáků se SVPU, součástí prvního dne byla i prohlídka města s průvodcem, zakončená anglickým čajem v restauraci. V úterý a ve čtvrtek jsme měli možnost strávit celý den ve škole, jednalo se o jednak školu pro děti s a studenty s autismem (Fosse Way School) a dále o školu Oldfield Park Junior School, obě školy se nacházejí mimo Bath, dopravovali jsem se tam autobusem. Následující den proběhla vždy evaluace a debata o tom, jak na nás škola působila, jak bychom to srovnali se školou, v níž učíme, jaké metody byly ve výuce použity atd.

Třetí den byli účastníci vyzváni, aby navštívili nějaké pamětihodnosti města (na seznamu UNESCO) a na základě toho vytvořili nějaký materiál použitelný v naší škole. Poslední den kurzu jsme měli možnost vznést další dotazy o věcech, které nás zajímaly, a navzájem jsme si představili vytvořené materiály. Každý účastník obdržel certifikát o absolvování kurzu.

Vysoce hodnotím také možnost sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky kurzu, kterými byli učitelé z Polska, Belgie, Španělska a Itálie, bylo zajímavé diskutovat s nimi o věcech, které se nás dotýkají, nejenom v oblasti vzdělávání a výchovy.

Celý kurz byl pečlivě připraven, na obou školách nám bylo umožněno nahlédnout do jakýchkoli hodin, byli jsme vždy provedeni po celém areálu, někdo z personálu se nám vždy plně věnoval, odpovídal na dotazy, poskytl nám materiály, školní dokumenty k nahlédnutí atd.

Ubytována jsem byla v příjemném hotelu se snídaní prakticky v centu města. Díky tomu jsem měla možnost projít si většinu místních památek (Royal Crescent, Asembly Houses, King´s Circus, Roman Bath, Bath Abby, Jane Austen centre, Pultaney Bridge). Poslední večer jsem využila i k návštěvě místního Theatre Royal, kde jsem zhlédla představení My Cousin Rachel.

Kurz hodnotím velmi pozitivně, přestože jeden týden je velmi krátká doba pro poznání fungování celého vzdělávacího systému. Jedinou negativní věcí pro mne bylo to, že jsem neměla možnost navštívit školu stejného typu, v jakém učím (důvodem byly zkoušky konané na středních školách v daném termínu).. Kurz byl pro mě velikou zkušeností a přínosem pro využívání metody CLIL ve výuce i ve výuce angličtiny jako takové.

V Tišnově, 25. listopadu 2019                                                          Mgr. Helena Zelinková

Bath Job shadowing.pptx


Zpráva z kurzu anglického jazyka v rámci programu Erasmus+, Projekt Opening Doors, Číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060282

V termínu 26. ledna – 1. února 2020 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila týdenního metodického s názvem Techniques of Drama and Self-Expression in Education, Sevilla, Španělsko.

Také já jsem se v rámci projektu Erasmus+ zúčastnila zahraničního výjezdu spojeného s metodickým kurzem, který se konal v posledním lednovém týdnu 2019.

Název programu byl Techniques of Drama and Self-Expression in Education, to znamená, že byl zaměřen na dramatické a psychologické techniky ve vyučování. V jeho průběhu jsme se s několika kolegyněmi z celé Evropy učily využívat různé metody pro vyjádření pocitů, sdílely jsme svoje typické národní příběhy převyprávěné různými formami, procvičovaly jsme hudební, výtvarné i pohybové dovednosti. Většina z nápadů tam získaných je využitelná jak ve výuce cizích jazyků, tak jazyka a literatury národní, dovedu si však představit i využití například ve výuce dějepisu. Jedinou nevýhodou v současné situaci je, že tyto aktivity jsou většinou kontaktní anebo je lepší je využívat  při přímém společném pobytu na místě, což v současné době on-line výuky není proveditelné. Těším se tedy, že některé techniky uplatním při výuce v příštím roce.

Dalším a stejně významným benefitem programu byla možnost sdílet myšlenky, zkušenosti a vůbec náhled na svět s účastnicemi ze všech koutů Evropy. Přijely kolegyně z Chorvatska, Řecka, Skotska, Estonska a na místě nás kurzem provázely lektorky španělské. Zde projekt opravdu dostál svému názvu Opening Doors, neb jsem skutečně měla pocit propojených dveří skrz naskrz celou Evropou. Je jasné, že jsme opravdu všichni na jedné lodi a že naše problémy jsou problémy celé Evropy. Všechny jsme vnímaly mnohdy nejasnou situaci ve způsobu a směru moderního vzdělávání, sdílely jsme obavy z klimatických změn, uprchlické krize a jelikož jsme v kontaktu i nadále, v poslední době jsme si sdělovaly zkušenosti z dopadů koronavirové epidemie ve svých zemích.

Doufám, že se tato posledně zmíněná věc, tedy, že se mi se spoluúčastnicemi podařilo udržet kontakt, stane dalším velkým přínosem programu, jelikož bych s nimi ráda spolupracovala nadále i profesně. Chystám se uspořádat ve spolupráci s kolegyněmi z Estonska a Řecka projekt spolupráce žáků. Snad se tedy v září všichni vrátíme do svých škol a začneme na tom pracovat.

V Tišnově, 10. února 2020                                                          Mgr. Jana Vykoukalová


Metodické listy