Školní psycholog

Mgr. Soňa Kappelová


Úkolem školního psychologa je spolu s metodikem prevence, výchovným poradcem vytvořit program poskytování pedagogicko-psychologických služeb a program primární prevence. K naplnění tohoto cíle je nezbytná komunikace psychologa s vedením školy, pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci.


Školní psycholog je součástí školy a školního poradenského pracoviště, což umožňuje poskytnutí okamžité a přímé pomoci, při své práci využívá znalosti prostředí a atmosféry školy, je snadno dosažitelný a vždy nablízku žákům, jejich rodičům i učitelům.


Školní psycholog poskytuje samostatnou poradenskou službu, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR. Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.


Konzultační hodiny


Úterý 13:30 - 15:30

Středa 13:30 - 15:30

Čtvrtek 13:30 - 15:30 

Pátek 12:30 - 15:30


Konzultace po předchozí e-mailové, telefonické či osobní domluvě.  

Krizová intervence okamžitě.


Služby pro žáky


Na školního psychologa se můžou žáci obracet kdykoliv během úředních hodin, během přestávek na chodbách školy nebo emailem.


Služby nabízím žákům, kteří:

 • mají problém s učením a chtějí zjistit, jak lépe zvládnou školní povinnosti
 • neprospívají, mají problém s pozorností či s pamětí
 • mají neshody s kamarády, spolužáky, rodiči
 • necítí se dobře ve své třídě a chtějí pomoc při adaptačních nesnázích ve škole
 • trápí strach, tréma, bojí se zkoušení
 • prožívají náročné období
 • ocitnou se v krizové situaci
 • chtějí pomoci kamarádovi nebo spolužákovi
 • mají zájem o studium psychologie.


Služby pro rodiče


S činností psychologa na škole musí souhlasit zákonní zástupci žáků. Rodiče podepsali souhlas s činností školního poradenského pracoviště, čímž zároveň souhlasili s činností školního psychologa. Tento souhlas podepsali rodiče na celou dobu studia žáka a je možné tento souhlas kdykoliv odvolat nebo ho dodatečně podepsat.


Rodiče můžou školního psychologa zkontaktovat za účelem:

 • individuálního sezení ohledně vzdělávacích, výchovných či osobních obtíží žáka
 • konzultace vhodného vedení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sdělení podezření na změnu chování svého dítěte související se školou, změnou rodinného prostředí či jiných obtíží (výrazné zhoršení známek, změna či problémy v chování apod.)


V případě, že bude žák nebo rodič požadovat dlouhodobější individuální péči školního psychologa, zákonní zástupce žáka dodatečně podepíše souhlas s individuální péčí.


Služby pedagogům


Školní psycholog také poskytuje konzultace pedagogům:

 • Konzultace při řešení výukových i výchovných problému jednotlivých žáků.
 • Metodická podpora pro učitelé žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Diagnostika vztahů ve třídě a následně intervenční program pro zlepšení těchto vztahů.
 • Náslech v hodinách (pozorování žáka / žáků ve výuce, zpětná vazba pro vyučujícího).
 • Krizová intervence v obtížných situacích.
 • Individuální konzultace.
 • Spolupráce při prevenci negativních jevů.


V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat školní psycholožku Mgr. Soňu Kappelovou na emailové adrese: kappelova@gym-tisnov. cz nebo přes Edookit.

Přílohy

Nejbližší události - aktivity

 • 27 května
  Výběr nových animátorů
 • 6 června
  Den pro školu - přednáška odborníka z praxe na téma stres pro 1.A a 1.B
 • 21 června
  Kurz pro animátory - Metodika adaptačních pobytů, Prudká

Aktuality, související články

Akce Férová svačina proběhla v úterý 14. května 2024 od 9:30 na dvoře gymnázia pod ořechem.

Máte dotaz? Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)