Výchovné poradenství

Mgr. Blanka Dračková

Konzultační hodiny: pondělí 13:45 - 14:45

Výchovná poradkyně vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční. 

Poskytuje podporu zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žákům mimořádně nadaným, zprostředkovává kontakt rodičů a žáků se školským poradenským zařízením (PPP - pedagogicko-psychologická poradna, SPC - speciální poradenské centrum).

Dále poskytuje individuální podporu žákům a jejich rodičům v oblasti prevence školní neúspěšnosti (mentorink, koučink atd.).

(podrobnější informace viz dokument Školního poradenského pracoviště - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole)

Přílohy

Máte dotaz? Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)